ADRES

Sağlık Köyü Yavşan Tuzlası Cihanbeyli/KONYA

E POSTA

info@cihanbeyli.com.tr

TELEFON

+90 332 696 89 01

ADRES

Sağlık Köyü Yavşan Tuzlası Cihanbeyli/KONYA

E POSTA

info@cihanbeyli.com.tr

TELEFON

+90 332 696 89 01

CİHANBEYLİ TUZ

Cihanbeyli Madencilik A.Ş. şirketimizin Barer Holding ile %50-%50 oranında ortak olduğu iştiraklerinden olup sektöründeki önemli yatırımlarından biridir.

Şirketimiz faaliyetlerini Cihanbeyli/Konya’da yer alan Yavşan Tuzlası işletmesinde sürdürmektedir. 2006 yılına kadar devlete bağlı TEKEL kurumuna ait olan Ham Tuz üretim tesisinin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan ihale neticesinde işletme ve kullanım hakları şirketimize devredilmiştir.

Cihanbeyli Madencilik A.Ş. dünyanın en büyük ikinci göl tuzu kaynağı olan tuz gölünün batı yakasında yer almakta olup toplam 25 milyon metrekarelik ruhsat alanı içerisinde faaliyet göstermekte, rehabilite edilmiş 8.5 milyon metrekarede yer alan yedi ayrı üretim havuzdan senelik 1,3 milyon ton ham tuz üretimi gerçekleştirmektedir.

Tesisin şirketimiz bünyesine geçmesi ile beraber modern üretim sistem ve teknolojileri benimsenerek, gerek üretim miktarı gerekse kalite anlamında önemli mesafeler kat edilmiş, sektöründe yalnızca ulusal değil aynı zamanda uluslararası alanda kendinden söz ettirerek piyasada belirleyici rol üstlenir hale gelmiştir.

Şirketimiz binlerce ana ve alt endüstri kolunda belirleyici girdi olarak kullanılan tuzun stratejik öneminin farkındalığında gelişen teknolojiye bağlı olarak taleplerin doğru, zamanında ve ekonomik şekilde karşılanması için bünyesinde yer alan teknik ekip, laboratuvar ve tesisler aracılığı ile AR-GE çalışmalarını sürdürmektedir.

Misyonumuz yaptığımız işin endüstri içerisinde ki stratejik öneminin farkındalığında ülke ekonomisine daha da büyük katkılar sağlayarak, uluslararası pazarda daha da güçlenerek, adından söz ettirip; ülkemize hizmet etmektir.

YAVŞAN TUZLASI

Yavşan Tuzlası, Tuz Gölü’nün batı kıyısında, Konya ili Cihanbeyli ilçesine 22km mesafede yine Cihanbeyli ilçesine bağlı Üçler mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. İşletme 1927 yılında hizmet vermeye başlamış ve 1947 yılında planlı üretime geçmiştir.

ÜRETİM TESİSLERİ VE TUZ REZERVİ

Yavşan tuzlası 1974 yılından beri havuzlama sistemi ile üretim yapmaktadır. Üretim, toplam alanı 8,5 km’ ye ulaşan, 2011 yılına kadar 13, 2011 yılı sonrası 7 kristalizasyon havuzunda gerçekleştirilmektedir.

Gölde oluşan tuz tabakasının kalınlığı, mevsim koşulları ve su durumuna bağlı olarak 5 - 15 cm arasında değişmekte olup ortalama 8 cm’dir.

Tuz üretim alanı (8,5km) * Ortalama tuz kalınlığı (8cm) * Tuz yoğunluğu (tabii yoğunluk -1,9t/m) = 1,3 milyon ton olarak hesaplanmaktadır. Tuz kabuğunun nem içeriği, kohezyon ve tuz kristallerinin büyüyebilme durumları tabii yoğunluğu değiştirebilmektedir. Bu nedenle, Tuz Gölü için yapılan rezerv hesabında kullanılan 2,2 t/m yoğunluk değeri yerine yapılan deneyler neticesinde elde edilen 1,9 t/m değeri kullanılmıştır.

İŞLETME RUHSATI

Yavşan tuzlasında üretim T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden işleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan maden işletme ruhsatı ile yapılmaktadır. Yavşan Tuzlası için 21 Ocak 2003 tarihi itibarı ile alınan son ruhsat 29 yıl süre ile 21 Ocak 2032 tarihine kadar geçerlidir.

ÜRETİM SÜRECİ

Yavşan tuzlasında evaporasyon yöntemi ile tuz üretimi yapılmaktadır. Yaz aylarında buharlaşma nedeniyle bomesi yükselen su içerisindeki tuzu tabana bırakmakta ve üretim sahasında oluşan doğal tuz tabakaları iş makineleriyle toplanmaktadır. Üretim, göl kuruduktan sonra, Temmuz’un son haftası veya Ağustos başında başlamaktadır. Yavşan Tuzlası’nda tuz oluşumunun daha kalın ve verimli olması amacı ile buharlaşmanın başladığı Nisan ayı içinde kristalizasyon havuzlarına 90 kw motor gücüne sahip 600Ø ‘lük dört adet elektrikli pompa ile uygun görülen kimyasal değerlere sahip bomeli su göl havzasından alınmaktadır. Alınan nitelikli su ile ürün verimliliği ve kalitesi arttırılmıştır.

Üretim geleneksel olarak raylı sistemlerle 2005 yılına kadar gerçekleştirildiği gibi yine 1999 yılında alınan 200 ton/saat kapasiteye sahip Fransız yapımı PR-110 tuz toplama makinesi ile de 2006 yılına kadar yapılmıştır. 2006 yılından itibaren ise modern üretim yöntemine geçilerek soğuk kazıcı yada diğer adı ile asfalt frezeleri ile üretim yapılmaktadır. Bu frezeler ile tuz istenilen seviyede kesilerek hareket halinde kamyonlara yüklenebilmektedir. Verimlilik, kalite, zaman ve kapasite bakımından en üst seviyede performans alınmaktadır.

Raylı sistem ile üretim 2005 yılından sonra terk edilmiş rehabilite edilmiş kristalizasyon havuzlarında uygun zeminin sağlanması ile frezeler aracılığıyla kesilen tuz tabakaları kamyonlarla stok alanlarına nakledilmeye başlanmıştır. Bu sayede üretim maliyetleri asgari seviyeye indirgenmiştir.

Yukarıda yer alan veriler doğrultusunda işletmenin Tekel’den devrinin gerçekleştirilmesinden sonra klasik üretim stilinden modern üretim stiline geçilerek üretim maliyetlerinin düşürüldüğü, verimliliğin arttığı, ürün rekoltesinin ve kalitesinin yükseldiği gözlemlenmektedir.