Hakkımızda

Atlas Yatırım Planlama San. ve Tic. A.Ş'nin 35 yıllık ticari hayatının ve başarılarının alt yapısını; temel değerleri ve iş yapış tarzı oluşturmaktadır. Süreç kalitesine verilen önem, yenilikçi, sonuç odaklı ve rekabetçi iş yapış tarzı Atlas Yatırımı diğer firmalardan ayrıştırmaktadır. Bu ayrıştırıcı özellikler ile Atlas Yatırım Türkiye’de hep ilklere imza atan ve fark yaratan yatırım firması olmuştur.

Atlas Yatırım temel olarak; basım yayıncılık sektöründe işe başlamış ve inşaat, turizm, sağlık ve enerji gibi önemli sektörlerde devam etmiştir. Yapılan tüm yatırımlar hedefe uygunluk açısından her zaman karlı, sürdürülebilir başarı açısından yol gösteren, örnek yatırımlar olmuştur. Tamamlanmış ve devam eden projeler/yatırımlar ülkemiz coğrafyasına stratejik olarak dağıtılmıştır ve ülkemizin birçok bölgesinde faaliyet gösterilmesi sonucunda hem ülke ekonomisine hem de bölge ekonomilerine katma değer sağlanmıştır.

Atlas Yatırım, Enerji sektöründe; Energaz, Konenerji, Turizm sektöründe; Dedeman Konya Otel, Dedeman Tokat Otel, Hayvancılık sektöründe; KONET, Sağlık sektöründe; yurt dışında radyoloji, nükleer tıp ve radyoterapi merkezi, yurtiçinde on beş hastanede radyoloji, nükleer tıp ve radyoterapi hizmetleri, AVM yatırımı sektöründe; Kipa AVM Konya, Forum Elazığ, Forum Kapadokya Nevşehir, Selçuklu AVM Konya ve inşaat sektöründe; Başkent Üniversitesi Hastanesi Konya hizmet binası, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Hizmet Binası, Konya Yeniyol Konakları gibi önemli projelere imza atmış ve katma değer oluşturmuştur. Ayrıca Siemens gibi iş birliği yaptığı birçok yerli yabancı markaya artı değerler kazandırmıştır. Ülkemizin Fizik Tedavi Merkezi açığını fark eden kurucularımız ülkemizde ilk defa modern ve müstakil bir Fizik Tedavi Hastanesini inşa ederek yatırımlarına başlamıştır. Tüm cihaz, ekipmanları ve tedavi üniteleri ile işletmeye açılan hastane, daha sonra şimdiki adı Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi olan hastaneye işletilmek üzere kiraya verilmiştir. Daha sonra ortaklardan birinin hisselerini devralarak bugünkü ortaklık yapısına kavuşan şirketimiz ciddi yatırımlara imza atmaya başlamıştır. 18.07.2014 günü şirket yönetimi kısmi bölünme yolu ile başka bir şirketin bir kısım haklarını devralmıştır. Her iki şirket arasında imzalanan bölünme sözleşmesine göre bir bölünme planı düzenlenmiştir. Plana göre;”6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 159.maddesi ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi kanununun 19.maddesinin b bendindeki hükümler çerçevesinde; bölünen şirketin bilançosunda yer alan ve ekli tabloda belirtilen taşınmazlar mukayyet değerleri üzerinden, kısmi bölünme yolu ile devralınması konusunda anlaşmışlardır.” Bu plan çerçevesinde herhangi bir hak kaybının yaşanmaması için adli makamlara başvurulmuştur. T.C. Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/213 Esas ve 2014/188 sayılı kararı ile tayin edilen Bilirkişi Heyetinin tespitleri ve mahkemenin müsaadesi ile kısmi bölünme işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bölünen şirketin iki ana faaliyet konusu inşaat ve hizmet sektörleridir. Bu iki sektör ve bu sektörlere ait nakdi ve gayri nakdi tüm hak ve alacaklar ayrıştırılmış; inşaat sektörüne ait tüm haklar ve alacaklar Atlas Yatırım Planlama A.Ş.’ye geçmiş, hizmet sektörüne ait tüm hak ve alacaklar bölünen şirkette kalmıştır. Ayrıca devam eden işler, bu işlerle ilgili doğmuş ve doğacak tüm hak ve alacaklar ve tahsise konu yapılmayan tüm haklar ve malvarlığı değerleri Türk Ticaret Kanununun 168.maddesi çerçevesinde bölünen şirkette kalmıştır. Yine gayrimenkuller üzerinde de yapılan anlaşma gereğince bir kısım gayrimenkuller bölünen şirkette kalırken bir kısmı da kısmi bölünme yolu ile Atlas Yatırım Planlama A.Ş.’ye geçmiştir. Tüm bu hususlar 27.11.2014 tarih ve 8703 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

Bu işlemlerin ardından sermaye artırımına giden şirketimiz çok ciddi yatırımlara imza atmayı hedeflemiş ve çeşitli sektörlere yatırım yapmaya başlamıştır. İlk olarak Dedeman Tokat projesi yatırımına başlamış ve oteli hizmete açmıştır. Konya ilimizin ve ülkemizin önemli et ve et ürünleri markası olan KONET’in sahibi olan şirkete ortak olunarak gıda sektöründe yatırımlara başlamıştır. Yine Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının lisans devri ile 30 yıllık tuz işletmeciliği lisansı bulunan Cihanbeyli Yavşan Tuzlası işletmeciliği yapan iştirakimize %50 ortak olunarak madencilik sektörüne giriş yapılmıştır. Bugün tüm modernizasyon yatırımları devam eden iştirakimizle sektörün lideri konumuna gelmek arzusundayız. Bu arada yılların verdiği tecrübe ile bugüne kadar 500.000 m2 kapalı alan inşa eden şirketimiz inşaat yatırımlarına devam etmek istemektedir. Çok kısa bir süre önce Çorum Forum adıyla projelendirilen ve ruhsata bağlanan ancak yatırımına başlanamayan proje oluşturulan ortaklık kapsamında tüm hakları ile devralınmış ve inşaatına başlanarak 2016 yılının Kasım ayında tamamlanarak hizmete açılmıştır.

Atlas Yatırım, doğru zaman ve doğru bölgelerde alınan riskler ile oluşturulan katma değerin farkındadır ve geleceğe güçlü ve cesur adımlarla ilerlemektedir. Atlas Yatırım, bulunduğu bölgenin %100’ünün, ülkemizin ise %10-15’inin kırmızı et ihtiyacını karşılayan Konet markasının yatırımlarını tamamlayarak ülkenin hizmetine sunmuştur. Konet, 2019 yılı itibari ile Atlas Yatırım Planlama San. Tic. A.Ş. ve Barer Corporate Yatırım Holding A.Ş.'nin oluşturduğu güçlü ortaklık yapısı sayesinde modernize bir şekilde hizmet göstermektedir. KONET, bu doğrultuda planlanan son teknoloji makine ekipman takviyesi ve ileriye kalite odaklı bakış açısı ile ciddi bir kapasite artışı yakalamıştır. Ayrıca sektörde yer almayan üretim alanlarını da hizmet portföyüne dahil ederek sektöre yenilikçi bir yaklaşım kazandırmıştır. KONET, hem yurt içi hem de yurt dışı pazarları için global bir yetkinlikte olup değişim ve gelişim hamlelerine devam etmektedir. 45.000 m² alan üzerine kurulmuş olan ve konumu açısından oldukça önemli ve güçlü bir lokasyonda bulunan KONET, bulunduğu bölgenin %100’ünün, ülkemizin ise %10-15’inin kırmızı et ihtiyacını karşılayacak kapasitededir. Atlas Yatırım’ın sahip olduğu varlıklar ve mevcut finans gücü ile uzun dönemde üstünlükler sağlayacak verimli iş alanları oluşturmak ve lider bir yatırım firması olmak ana hedefleri arasında yer almaktadır.