TURİZM

TURİZM


Turizm; sosyal, kültürel ve doğal çevreyle sürekli etkileşim içinde olan ve ülke ekonomilerindeki önemi süratle artan dinamik bir sektördür. Kişi başına düşen gelirin ve refah düzeyinin artması, ulaşım ve haberleşme teknolojisindeki hız ve keşfedilmeyeni keşfetme tutkusu turizmin gelişimine ve farklılaşmasına önemli katkı sağlamaktadır. Turizmin; döviz sağlayan, yeni istihdam alanları yaratan, sosyal ve kültürel hayatı etkileyen, siyasal bakımdan önemli toplumsal ve insancıl fonksiyonların gerçekleştirilmesini kolaylaştıran nitelik kazanması, ülkelerin dikkatinin turizm üzerinde yoğunlaşmasına katkı sağlamıştır. Özellikle gelişmekte olan ülkeler, karşılaştıkları ekonomik sorunların ve darboğazların aşılması için turizmin yarattığı dinamizmden azami ölçüde faydalanmaya çalışmıştır.

Günümüz dünyasında işsizlik en önemli ekonomik sorunların başında gelmektedir. Çoğu ekonomide bu sorunun çözümü için büyük çaba harcanmaktadır. Turizm sektörünün de emek-yoğun özelliği, istihdamı arttırarak işsizliğin önlenmesinde kurtarıcı rol oynamaktadır. Son 10 yılda turizm sektörünün toplam istihdam içerisinde aldığı pay ise genelde %8 civarında gerçekleşmiştir.

Türkiye’de turizm sektörü sağladığı doğrudan ve dolaylı katkılar ile ekonomik aktivitede oldukça önemli bir etkiye sahiptir. Turizm sektöründeki faaliyetlerine, 2006 yılında Dedeman Konya Hotel & Convention Center ile adım atan Atlas Yatırım Grubu bu etkinin farkına varmış ve Türkiye ekonomisine bu sektördeki faaliyetleri ile büyük katkı sağlamıştır. 2017 yılında kapılarını açan şehrin ilk beş yıldızlı oteli Dedeman Tokat ile de bu katkı devam etmiştir.

Aynı zamanda teknolojinin gelişmesi ile birlikte sektörde yeni gelişen alanlar keşfedilmiş, Türk firmalarının bu alanda eksik olduğu görülmüş ve sektöre online olarak katkı sağlayacak yeni bir alana yelken açılmıştır. halalinn.com markamız ile hedeflenen bir Türk şirketinin bu alanda da Dünya genelinde adını duyurup, İslami hassasiyetleri gözeterek en kaliteli hizmeti vermesini sağlamaktır.