MADENCİLİK

MADENCİLİK


Ülkemizin karmaşık jeolojik ve tektonik yapısı çok çeşitli maden yataklarının bulunmasına olanak sağlamıştır. Günümüzde dünyada yaklaşık 90 çeşit madenin üretimi yapılmaktayken, ülkemizde 60 civarında maden türünde üretim yapılmaktadır. Üretim yapılan madenlerden bir tanesi de tuzdur.

1960'dan günümüze dek olan ham tuz üretimi oldukça istikrarsızdır. Bu istikrarsızlığın genelde ülkenin ekonomik ve politik yapısından geldiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Tuz potansiyeli yönünden oldukça zengin olan ülkemizin, üretimindeki bu istikrarsızlık, önemli kayıpları beraberinde getirdiği gibi dışa bağımlılığımızın da belirli ölçüde nedeni olmaktadır. Dolayısıyla tuz üretimindeki istikrarı artırmak için tuz çıkartma işlemi özel sektöre bırakılmıştır.

Türkiye, tuz konusunda oldukça zengin bir ülkedir. Türkiye’deki üç ayrı tuz üretim kaynağından çıkartılan tuz miktarı yaklaşık 3,6 milyon ton civarındadır. Bunun da 2,5 milyon tonluk kısmını göl tuzu, geri kalanını ise eşit sayılabilecek miktarlarda deniz ve kaya tuzu oluşturmaktadır. Dolayısıyla tuz kaynağından tuz çıkartma işlemi madencilik sektörünün önemli bir parçasıdır. Girdiği her sektörde adından söz ettiren Atlas Yatırım Grubu olarak Türkiye ekonomisinde katkısı büyük olan bu sektörde de yerimizi aldık.