SAĞLIK

SAĞLIK


Sağlık sektörünün yapısı; ülke nüfusu, kültürel gelişim, doğal kaynak, politik ve ekonomik sisteme bağlı olarak değişim göstermektedir. Bununla birlikte sağlığa verilen önemin her geçen gün artması ve sağlık hizmetlerinde kalite çıtasının yükselmesi, sağlık kuruluşları arasındaki rekabeti artırmakta ve sektörün gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır. Sağlık hizmetleri sunumunda; fiziki yapı, araç gereç, insan gücü ve finans gibi kaynak özelliklerinin yanı sıra, hizmetin sunum şekli ve hizmet alanların memnuniyeti de kuruluşlar arası rekabette en belirleyici özellik olarak gösterilmektedir.

Vatandaşımızın kaliteli hizmet almasını sağlama hedefi ile çıktığımız bu yolda sağlık sektörünün insan üzerindeki önemini anlayarak kaliteli yatırımlarımızla bu sektöre dokunmak istedik. Sektörde görüntüleme konusundaki eksiklikleri fark edip bu alanda yoğunlaştık. Bu alanda dev bir isim olan Siemens markasının iş birliği ile 22 yıl boyunca çeşitli hastanelerde ve merkezlerde halkımızın sağlığına katkı sağladık.

Sağlığın kaliteli yaşamın olmazsa olmazı olduğu bilinci çerçevesinde hareket ederek, her zaman sektörün en iyisini sunduk.