GIDA

GIDA


Gıda sektörünün ana görevi tarımsal ve hayvansal ham maddeyi işleyerek yüksek kalitede, sağlıklı gıda ve içecek ürünleri haline getirmektir. Bu süreçte, en önemli adım üretimdir. Üretimden başlayarak tüketicide sona eren süreçte ise sağlıklı hammadde temininden enerji kullanımına, kaynak kullanımından atık idaresine, ambalajlamadan dağıtım kanallarına kadar birçok unsur yer almaktadır.

Nüfusun ve halkın gelir seviyesinin artış gösterdiği, ekonomik kalkınmanın yanında sosyal ve kültürel kalkınma çabalarının da yoğun olarak yürütüldüğü ülkemizde tüm kalkınma göstergelerinin artışında bir süreklilik sağlanması gerekmektedir. Sürdürülebilir kalkınma göstergeleri arasında, sürdürülebilir tüketim ve üretimin seviyeleri göz önüne alınırsa et ve et ürünleri sektörü önem arz etmektedir. Et ve et ürünlerine girdi sağlayan hayvancılık sektörü, nüfusun önemli bir bölümüne istihdam yaratan, gıda ihtiyacının karşılanmasını sağlayan, sanayi sektörünün birçok dalına girdi sunan ve ihracat potansiyeli ile de ekonomiye yüksek katkıda bulunan sektörlerden birisidir.

Atlas Yatırım Grubu olarak Türkiye’nin hayvancılık ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayacak dev bir tesis ile bu sektöre girme kararı aldık. Konya’da yer alan ve 2011 yılında özelleştirilen ‘Konet Entegre Et Tesisi’ yoluna daha sonra 2014 yılında ‘Anamera Et ve Et Ürünleri’ olarak devam etmiş, 2017 yılında Atlas Yatırım Grubu bünyesine dâhil olarak sektördeki yerimizi almamızı sağlamıştır. Gıda güvenliğinin her geçen gün arttığı bir dünyada, bunu temin edecek şekilde ilgili kurum ve kuruluşlardan temin edilen sertifikalara dayanan modern tesisimizde ülkemizin güvenilir ve kaliteli et ve et ürünleri ihtiyacını karşılamayı hedeflemekteyiz.